Προσθέστε την επιχείρησή σας

σε έναν από τους μεγαλύτερους ηλεκτρονικούς επαγγελματικούς οδηγούς και εξασφαλίστε νέους πελάτες.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

ΠαθολογικήΓ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Γ.Ν.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ
Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»
ΚαρδιολογικήΓ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Γ.Ν.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ
Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»
ΧειρουργικήΓ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Γ.Ν.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ
Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»
Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.
Αγγειοχειρουργική
Αιματολογική
ΓαστρεντερολογικήΓ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Κλινικές08:00 – 08:00 επομένης
ΓναθοχειρουργικήΓ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΔερματολογικήΝ.Δ.Ν.Α. «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ»
ΕνδοκρινολογικήΓ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΘωρακοχειρουργικήΓ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.
Γ.Ν.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ»
Καρδιοχειρουργική
ΝευρολογικήΓ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»
ΝευροχειρουργικήΓ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ
Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»
ΝεφρολογικήΓ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ ΑΠΟ 08:00 ΕΩΣ 15:00
Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ» 08:00-18:00
Ογκολογική
ΟδοντιατρικήΓ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.
Γ.Ν.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ»
Κλινικές08:00 – 08:00 επομένης
ΟρθοπαιδικήΓ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.
Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»
Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ
Κλινική Χεριού-Μικροχειρουργική Άνω ΆκρουΓ.Ν.Α «ΚΑΤ»
ΟυρολογικήΓ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ
Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»
ΟφθαλμολογικήΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ έως 14:30
Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»
Πνευμονολογική
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ» από 08:00 έως 20:00
Πλαστ. ΧειρουργικήΓ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»
ΡευματολογικήΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ
ΨυχιατρικήΨ.Ν.Α. «ΔΑΦΝΙ»
Ω.Ρ.Λ.Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Γ.Ν.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ
Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»
Κλινικές08:00 – 08:00 επομένης
ΓυναικολογικήΓ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»
ΜαιευτικήΓ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
Γ.Ν.Α.Μ. «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»
ΠαιδιατρικόΓ.Ν. Π.A «ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «ΠΕΝΤΕΛΗΣ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ
Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»
ΠαιδοψυχιατρικήΓ.Ν. Π.A «ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «ΠΕΝΤΕΛΗΣ»
Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ
ΠαιδοοδοντιατρικήΓ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «ΠΕΝΤΕΛΗΣ»
Παιδοκαρδιοχειρουργική
Παιδοκαρδιολογική
Κλινικές