ΠαθολογικήΓ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Γ.Ν.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ
Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»
ΚαρδιολογικήΓ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Γ.Ν.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ
Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»
ΧειρουργικήΓ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Γ.Ν.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ
Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»
Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.
Αγγειοχειρουργική
Αιματολογική
ΓαστρεντερολογικήΓ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Κλινικές08:00 – 08:00 επομένης
ΓναθοχειρουργικήΓ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΔερματολογικήΝ.Δ.Ν.Α. «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ»
ΕνδοκρινολογικήΓ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΘωρακοχειρουργικήΓ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.
Γ.Ν.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ»
Καρδιοχειρουργική
ΝευρολογικήΓ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»
ΝευροχειρουργικήΓ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ
Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»
ΝεφρολογικήΓ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ ΑΠΟ 08:00 ΕΩΣ 15:00
Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ» 08:00-18:00
Ογκολογική
ΟδοντιατρικήΓ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.
Κλινικές08:00 – 08:00 επομένης
ΟρθοπαιδικήΓ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.
Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»
Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ
Κλινική Χεριού-Μικροχειρουργική Άνω ΆκρουΓ.Ν.Α «ΚΑΤ»
ΟυρολογικήΓ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ
Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»
ΟφθαλμολογικήΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ έως 14:30
Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»
Πνευμονολογική
Γ.Ν.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ» από 08:00 έως 20:00
Πλαστ. ΧειρουργικήΓ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»
ΡευματολογικήΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ
ΨυχιατρικήΓ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»
Γ.Ν.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
Ω.Ρ.Λ.Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ
Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»
Κλινικές08:00 – 08:00 επομένης
ΓυναικολογικήΓ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»
ΜαιευτικήΓ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
Γ.Ν.Α.Μ. «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»
ΠαιδιατρικόΓ.Ν. Π.A «ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ
Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»
ΠαιδοψυχιατρικήΓ.Ν. Π.A «ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ
Παιδοοδοντιατρική
Παιδοκαρδιοχειρουργική
Παιδοκαρδιολογική
Κλινικές08:00 – 08:00 επομένης